X

GODIŠNJA IZLOŽBA OSTVARENJA HRVATSKIH ARHITEKTICA I ARHITEKATA U 2020. GODINI

Pozivamo Vas na Godišnju izložbu ostvarenja hrvatskih arhitektica i arhitekata u 2020. godini koja će se održati na FGAG-u od 21. 6. do 16.7. 2021.

22.06.2021

POKROVITELJ: Predsjednik Republike Hrvatske

ORGANIZATORI:

Udruženje hrvatskih arhitekata (UHA)

Društvo arhitekata Splita (DAS)

Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu (FGAG)

Hrvatska komora arhitekata (HKA) – Područni odbor Split

 

LOKACIJA: Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu (FGAG), Split, Matice hrvatske 15

TRAJANJE: 21. 6. – 16.7. 2021.

Radove prijavljene na Godišnju izložbu ostvarenja hrvatskih arhitektica i arhitekata u 2020. godini ocjenjivao je stručni žiri u sastavu: Ante Nikša Bilić, Helena Paver Njirić i članovi Stručnog savjeta UHA-e: Breda Bizjak, Tonči Čerina (voditelj), Ivana Ergić, Antonio Grgić, Ana Mrđa, Lea Pelivan i Ana Šverko. Iz vrednovanja radova u konkurenciji za Nagradu „Neven Šegvić” izuzeli su se Ante Nikša Bilić i Ana Mrđa, a za Nagradu „Drago Galić” Helena Paver Njirić. O nominacijama za Nagradu „Viktor Kovačić” odlučivali su članovi Stručnog savjeta.

ORGANIZACIJA I POSTAV: Tonči Čerina, Branka Juras, Daša Gazde, Dragan Žuvela

ONLINE SUSTAV PRIJAVA I WEB: Mihael Giba

DIZAJN I VIZUALNI IDENTITET: Niko Mihaljević i Petra Milički

LEKTURA: Maja Trinajstić

TISAK: Arskopija, Zagreb

VIRTUALNA IZLOŽBA: Novena, Zagreb

ZAHVALE: Uredu predsjednika Republike Hrvatske, dekanu Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu Nikši Jajcu i prodekanu za studije arhitekture i urbanizma Neni Keziću, Anti Nikši Biliću i Heleni Paver Njirić, članovima Savjeta, autorima prijavljenih radova, korisnicima i vlasnicima objekata, Marku Mihaljeviću na fotografijama publicističkih radova i svim kolegicama i kolegama koji svojim angažmanom i entuzijazmom podržavaju rad Udruženja hrvatskih arhitekata i Društva arhitekata Splita.