X

GRADSKA LUKA – ISTOČNA OBALA U SPLITU

Natječaj za izradu idejnog rješenja obuhvata gradskog projekta br. 2: GRADSKA LUKA – ISTOČNA OBALA U SPLITU

GRAD SPLIT u organizaciji i provedbi DRUŠTVA ARHITEKATA SPLITA raspisuje
državni, javni, otvoreni, anketni, urbanistički, u jednom stupnju, anonimni


N A T J E Č A J
ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA
OBUHVATA GRADSKOG PROJEKTA br. 2:
GRADSKA LUKA – ISTOČNA OBALA U SPLITU


INVESTITOR I RASPISIVAČ:
Grad Split, kojeg zastupa Gradonačelnik, Željko Kerum.

ORGANIZATOR I PROVODITELJ:
Društvo arhitekata Splita (DAS), koje zastupa predsjednik, Dario Gabrić, dipl.ing.arh.

PRAVO SUDJELOVANJA:
Pravo sudjelovanja ima svaka osoba s prebivalištem ili tvrtka sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja ispunjava stručne i ostale uvjete. Smatra se da su zahtjevi stručnosti zadovoljeni u natječajima u kojima sudjeluju arhitekti i urbanisti, krajobrazni arhitekti i arhitekti unutarnjeg uređenja, ako natjecatelji imaju pravo nositi navedene titule, te apsolventi i studenti arhitektonskog fakulteta.

ROKOVI:
Početak Natječaja: 24. listopada 2011. godine
Rok za postavljanje pitanja natjecatelja: 24. studenog 2011. godine
Predaja natječajnih radova: 24. siječnja 2012. godine

Natječajne podloge mogu se naručiti na mob. 098/572064 ili e-mail:
info@d-a-s.hr, uz predočenje dokaza o uplati pologa u iznosu od 500,00 kn, plativih na žiro-račun DAS-a otvoren kod Societe Generale Splitske banke, broj računa: 2330003-1100112463, svrha doznake: podloge za natječaj Gradska luka - istočna obala, s pozivom na osobni identifikacijski broj ( OIB ) za fizičke i pravne osobe.
Kontakt osoba: Marijana Bronzović, dipl.ing.arh.

NAGRADE:
Ako do utvrđenog roka bude zaprimljeno najmanje deset radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Općim uvjetima Natječaja, Ocjenjivački sud se obvezuje dodijeliti

pet jednakovrijednih nagrada u netto iznosu od 100.000,00 kn

OCJENJIVAČKI SUD:

Članovi:
akademik Dinko Kovačić, dipl.ing.arh., predstavnik Raspisivača – predsjednik OS
dogradonačelnik Jure Šundov, predstavnik Raspisivača
Eduard Katačić, dipl.ing.arh., predstavnik Raspisivača
dr.sc. Dejan Kružić, dipl.oecc., predstavnik Raspisivača
mr. Gojko Berlengi, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja
Dario Gabrić, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja – dopredsjednik OS
dr.sc. Marjan Hržić, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja
dr.sc. Idis Turato, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja
Ante Uglešić, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja

Zamjenik člana:
Joško Belamarić, pov.um., predstavnik Raspisivača

Konzultanti:
prof.dr.sc. Inge Tomić Koludrović
Silvana Tantegl, dipl.ing.
Joško Berket Bakota, dipl.iur.
prof.dr.sc. Dražen Cvitanić

Tehnička komisija:
Ružica Batinić-Santro,dipl.ing.arh., predstavnik Raspisivača
Hrvoje Bartulović,dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja

Tajnica Natječaja:
Marijana Bronzović,dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja

REGISTRACIJSKI BROJ NATJEČAJA: 128-11-ST-U.

Natječaj je raspisan je u skladu s “Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture i urbanizma“ Udruženja hrvatskih arhitekata i Razreda arhitekata Hrvatske komore arhitekata kojeg su se svi sudionici obvezni pridržavati.

OBAVIJEST O PRODULJENJU ROKA ZA PREDAJU NATJEČAJNIH RADOVA:
Novi rok za predaju natječajnih radova je utorak, 06. ožujka 2012. godine.

Rezultati natječaja za izradu IDEJNOG RJEŠENJA OBUHVATA GRADSKOG PROJEKTA br. 2: GRADSKA LUKA – ISTOČNA OBALA U SPLITU

Grad Split
( kao raspisivač i investitor )
i
Društvo arhitekata Split (DAS)
( kao organizator i provoditelj )

objavljuju REZULTATE

državnog, javnog, otvorenog, anketnog, urbanističkog, u jednom stupnju, anonimnog

N A T J E Č A J A

ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA OBUHVATA GRADSKOG PROJEKTA br. 2:
GRADSKA LUKA – ISTOČNA OBALA U SPLITU

Ocjenjivački sud, na svojoj IX. sjednici, održanoj 02. srpnja 2012. godine, između 34 pristigla natječajna rada, donio je odluku o dodjeli tri jednakovrijedne nagrade kako slijedi:

Jedna od tri jednakovrijedne nagrade - rad pod šifrom “16″

u netto iznosu od 166.666,67 kuna dodijeljena je radu pod šifrom „16“:autor:
STUDIO UP
Lea Pelivan, dipl.ing.arh.
Toma Plejić, dipl.ing.arh.

suradnici:
Marko Salopek, dipl.ing.arh.
Izvor Simonović-Majcan, dipl.ing.arh.
Jelena Martić, prof.pov.um.
Hrvoje Šmidihen, stud.arh.
Mirna Udovčić, stud.arh.

VIZUALIZACIJE: Robert Tičić

Jedna od tri jednakovrijedne nagrade - rad pod šifrom “20″

u netto iznosu od 166.666,67 kuna dodijeljena je radu pod šifrom „20“:autor:
PORTICUS d.o.o.

radna grupa:
Damir Rako, dipl.ing.arh.
Sanja Radovniković Rako, dipl.ing.arh.
Ivan Jurić, dipl.ing.arh.
Petra Klarić, dipl.ing.arh.
Marjan Katić
Tea Pezzi, dipl.ing.arh.
Ana Selestrin, dipl.ing.arh.
Renato Nazlić, dipl.ing.arh.

konzultanti:
prof.dr.sc. Duško Marušić, dipl.ing.građ.
prof.dr.sc. Ante Mihanović, dipl.ing.građ.
mr.sc. Boris Viđak, dipl.ing.građ.
Jurica Jelavić, dipl.ing.arh.
dr.sc. Ranko Goić, dipl.ing.el.

Jedna od tri jednakovrijedne nagrade - rad pod šifrom “28″


u netto iznosu od 166.666,67 kuna dodijeljena je radu pod šifrom „28“:autori:
Ivana Bakotić, mag.ing.arh.
Mario Zelić, dipl.ing.prom. – Convexus d.o.o.

suradnik:
Ružica Tomić, dipl.ing.arh.

konzultant:
prof.emeritus Ivo Šimunović

3D vizualizacija: 4MAI

Očitovanje članova Ocjenjivačkog suda Prof.dr.sc. Marijana Hržića i Izv.prof.dr.sc. Idisa Turata na rezultate natječaja - (OTVORITI)

Zapisnik sjednica Ocjenjivačkog suda - (OTVORITI)

Ostali radovi:


RAD „01″

autor: Zoran Danilov, dipl.ing.arh.

suradnik: Zoran Botić, dipl.ing.građ.

tehnička suradnja: Rid Ruščić, geod.

radna maketa: Petar Matković, dipl.ing.arh.


RAD „02″

autor: Praksa zadruga Pula

Edna Jurcan, dipl.ing.arh.
Emil Jurcan, dipl.ing.arh.
Helena Sterpin, dipl.ing.arh.


RAD „03″

autori:
Teo Budanko, dipl.ing.arh.
Klaudija Duspara, dipl.ing.arh.
Domagoj Katalin, dipl.ing.arh.
Mirjana Krndelj, dipl.ing.arh.
Anton Milovac, dipl.ing.arh.
Hrvoje Vukadin, dipl.ing.arh.


RAD „04″

autori:
Vinko Dvornik
Boženko Jelić
Blaženka Bebek Bašić
Sandra Rožić
Hrvoje Jelić


RAD „05″

autorski tim 1:
Marko Lipovac, dipl.ing.arh.
mr.sci. Ivana Katurić
Jasna Bajlo, dipl.ing.arh.
Jelena Borota, dipl.ing.arh.
Josip Slamić, dipl.ing.arh.
Anči Bošnjak, dipl.ing.arh.
Martina Ljubičić, dipl.ing.arh.
Ranko Lipovac

savjetnici za promet, botaniku, urbanu ekonomiju, arheologiju podmorja i krajobraznu arhitekturu:
Ivan Danolić, dipl.ing.prom.
prof.dr. Mirko Ruščić
dr.sci. Marco Vani, dipl.oecc.
Vesna Hrga Martić, dipl.ing.krajobr.arh.
Natka Čurko, dipl.ing.
dr.sci. Irena Radić Rossi

suradnici:
Lemonade 3D / vizualizacija
Zaviša Host, dipl.graf.dizajn
Marko Borota, stud.graf.
Nera Kelava

autorski tim 2:
prof.mag. Tadej Glažar
abs.arh. Andraž Intihar
Jure Henigsman
abs.arh. Primož Stražar
abs.arh. Luka Ločičnik

suradnici:
Primož Kastelic
Gašper Skalar

savjetnici za urbanizam, ekologiju i prostornu sociologiju:
prof. Lars Bylund
Tadej Žaucer
prof. Blaž Križnik


RAD 06

autori:
Mia Roth-Čerina
Tonči Čerina
Damir Mioč
Zvonimir Prlić
Danko Balog


RAD 07

autori:
Željko Halambek, dipl.ing.arh.
Nikola Pavić

suradnik: Boris Halambek, ing. - KOCH parkirni sistemi


RAD 08

autori:
prof. Neno Kezić, dipl.ing.arh.
prof. Emil Šverko, dipl.ing.arh.

autorska suradnja:
Jure Bešlić, aps.arh.
Nenad Marinović, dipl.ing.arh.

suradnici:
Srđan Lukšić, dipl.ing.arh.
Marijana Marušić, dipl.ing.arh.
Luči Plosnić, dipl.ing.arh.


RAD 09

autor: Vedran Duplančić, dipl.ing.arh.

suradnik: Daniel Josip Bavčević, dipl.ing.arh.


RAD 10

autor ne pristaje na objavu imena


RAD 11

autori:
Tamara Marić, mag.ing.arch.
Krešimir Renić, univ.bacc.arch.
Josip Zaninović, mag.ing.arch. - Viza projekt d.o.o.
Ivan Zloušić, univ.bacc.arch.


RAD 12

autori:
Damir Vujčić, dipl.ing.arh.
Silvija Zdunić, dipl.ing.arh.

suradnici:
Stipe Baučić, dipl.ing.geod.
Sandi Fabjanović, geod.teh.
Marija Lerotić, dipl.ing.sig.
Daniela Staničić, dipl.ing.ele.
Ankica Sučić Marić, dipl.pov.um.
Dolores Bančić Tudor, dipl.ing.ele.
Ivana Grubišić, bacc.ing.građ.


RAD 13

autor:
Ante Kuzmanić, dipl.ing.arh.

autorski tim:
Samuel Martin, dipl.arch.fh. / terminali
Mate Jurić, dipl.ing.arh. / terminali
Marin Kaliterna, dipl.ing.arh. / sklop iznad željezničke stanice
Darinka Kuzmanić, dipl.ing.arh. / pazar, kongresni centar
Mirjana Radoš, mag.arh. / pazar, kongresni centar

prometno rješenje: Ante Kuzmanić, dipl.ing.arh.

projektni tim:
Andrej Čikeš, dipl.ing.arh.
Marin Kaliterna, dipl.ing.arh.
Samuel Martin, dipl.ing.arh.

projektantski tim:
Sanja Vondra, dipl.ing.arh.
Ivan Novaković, dipl.ing.arh.
Ksenija Dešković, mag.arh.

maketa 1:1000: Frane Dumandžić, stud.arh.

maketa terminala i kongresnog centra: Luka Mužinić, mag.arh.

3D simulacije: Eric Velasco Farrera - AVP_arhitekti d.o.o. Zagreb

grafički dizajn: Nikša Vukša, akad.slikar


RAD 14

autori:
Nikola Štefanac, bacc.arch.
Dušan Tomaš, bacc.arch.
Matija Cvetković, ma.arch.


RAD 15

autori:
Dražen Pejković, dipl.ing.arh.
Igor Vrbanek, dipl.ing.arh. - Arhikord d.o.o.

konzultanti:
Draško Bižaca, dipl.ing.arh.
mr.sc. Vjeko Dorić, dipl.ing.građ.

suradnik: Lorena Posinković, stud.arh.


RAD 17

autor: Atmosfera d.o.o.

projektantski tim:
Bernarda Silov, mag.ing.arh.
Davor Silov, mag.ing.arh.
Martina Kapuđija, mag.ing.arh.
Antonia Serdarević, mag.ing.arh.

suradnik: Venko Ćurlin, mag.ing.arh.


RAD 18

autorski tim:
Željko Šegvić, dipl.ing.
Krisztian Lacković, dipl.ing.arh.
Ana Župić, dipl.diz. / 3D vizualizacije i fotomontaže


RAD 19

autori:
Juraj Glasinović, dipl.ing.arh.
Pero Vuković, stud.arh.

suradnici:
Nina Mia Čikeš, stud.arh.
Dora Dolečki Glasinović, dipl.ing.arh.
Nikola Fabijanić, dipl.ing.arh.
Ivana Škrabalo, dipl.ing.arh.
Jelena Hrebac, dipl.ing.arh.
Irena Bakić, stud.arh.


RAD 21

autori:
Dean Stubnja, dipl.ing.arh.
Danira Matošić Matičević, dipl.ing.arh.

suradnici:
Daša Gazde, dipl.ing.arh.
Hrvoje Kedžo, dipl.ing.arh.
Stjepan Miketek, mag.ing.arch.
Jurica Vojnović, dipl.ing.građ. / savjetnik za promet
mr.sc. Željan Pernat, dipl.ing.građ. / savjetnik za lučki promet


RAD 22

autor:
Arhitektonska radionica centar d.o.o. Split

projektni tim:
Vjekoslav Ivanišević, dipl.ing.arh.
Petra Ivanišević, dipl.ing.arh.
Martina Ivančić, dipl.ing.arh.
Luka Ivančić, dipl.ing.arh.

suradnica: Ivana Haramustek, dipl.ing.graf.teh. / dizajn i fotomontaže


RAD 23

autor: Jerko Rošin, dipl.ing.arh.

projektant suradnik: Maja Gudić, dipl.ing.arh.

suradnica: Ivana Poduje, arh.teh.

maritimno rješenje: Leo Kuret, dipl.ing.stroj.

konzultantski doprinos:
Renato Baretić, književnik
Ivica Restović, dipl.ing.el.
Darko Rom, ing.el.
Kaja Rošin Raca, stud.lik.akad.
Roko Rošin Raca, stud.el.

3D i fotomontaže: Ivo Kraljević, građ.teh.

dizajn: Stjepko Rošin, dipl.diz.

light design: Fabrizio Michela - Zucco - Imotehnika d.o.o.

tehnička obrada: Dario Kučić, dipl.ing.el.

tisak: Kopiring d.o.o.


RAD 24

autor: UPI-2M d.o.o.

autorski tim:
Alan Leo Pleština, ovl.arh.
Tamara Stantić - Brčić, ovl.arh.
Anamaria Filipović, ing.arh.
Marina Gornik, dipl.ing.arh.
Marino Dujmović, dipl.ing.arh.
Ivana Marić, dipl.ing.arh.

vizualizacija: Freya d.o.o.


RAD 25

autor: Studio BF

autorski tim:
Zoran Boševski, dipl.ing.arh.
Boris Fiolić, dipl.ing.arh.
Ivan Čurković, dipl.ing.arh.
Janko Velnić, dipl.ing.arh.
Kristina Marković, dipl.ing.arh.


RAD 26

autori:
prof. Nikola Bašić, dipl.ing.arh.
mr.sc. Nenad Mikulandra, dipl.ing.arh.

suradnici:
Nikica Blažević, dipl.ing.arh.
Lucija Melada, dipl.ing.arh.
Barbara Bašić Stelluti
Marija Batina Bulić, dipl.ing.arh.
Josipa Menegelo, dipl.ing.arh.
Damir Jotić, građ.teh.

maketa: Marija Batina Bulić, dipl.ing.arh.

3D modeli: Nenad Mikulandra jr.


RAD 27

autori:
Hrvoje Bota, dipl.ing.arh.
Dinko Peračić, dipl.ing.arh. maa

autorska suradnja: Miranda Veljačić, dipl.ing.arh.

suradnja:
Ivan Begonja, dipl.ing.arh.
Sanja Koren, dipl.ing.arh.
Viktor Perić, dipl.ing.arh.

maketa: Miranda Veljačić, dipl.ing.arh.


RAD 29

Muzej Suvremene Umjetnosti Zagreb
ravnateljica: Snježana Pintarić, prof.pov.um.

autorski tim:
prof.dr.sc. Ivan Juras
Davor Mance, dipl.ing.arh.
Dinko M. Milas, a.i.d.p.

koordinacija: D.M.M.

konzultacija:
Ivan Čižmek, dipl.ing.arh. / urbanizam
Željko Biondić, dipl.ing.stroj. / željeznica
Tomislav Bilić, dipl.ing.geo. / promet
mr.sc. Zoran Milas / financijska ulaganja
dr. Ivo Milas / natječajne podloge - informacije

suradnja: Cvijeta Biščević, dipl.ing.arh. / 3D - fotomontaža

prijepis: Josipa Milas - Matutinović, prof.pov.um.


RAD 30

autor: Ivica Brnić, dipl.arch. ETH SIA

suradnja:
Lidija Lovrinović, dipl.ing.arh.
Felix Siegrist, dipl.arch. ETH SIA
Basma Abu-Naim, dipl.ing.arh.


RAD 31

autor:
x.3.m. d.o.o.

Mirela Bošnjak, dipl.ing.arh.
Mirko Buvinić, dipl.ing.arh.
Maja Furlan Zimmermann, dipl.ing.arh.


RAD 32

autor: Danko Lendić, dipl.ing.arh.


RAD 33

autor: Intel d.o.o.


RAD 34

autor: Ivo Poljak, bacc.ing.traff.


PREDSJEDNIK OCJENJIVAČKOG SUDA:

Dinko Kovačić, dipl.ing.arh.