X

Odluka o članarini za 2021. godinu

Članarine za 2021. godinu

07.01.2021

Odlukom Predsjedništva Društva arhitekata Splita, redovita članarina za 2021. godinu iznosi 150kn.

Članarinu možete uplatiti na žiro račun HR2624070001100579336 (OTP banka). Informacije za nove članove nalaze se na poveznici.

Autor:

Tajništvo DAS