X

Okrugli stol: ‘Kako na Split 3 gledamo danas: prednosti, mane i potencijali’

Pozivamo vas na okrugli stol povodom manifestacije 50 godina Splita 3 u petak 04.05.2018. u Multimedijalnoj dvorani Sveučilišne knjižnice u Splitu (na katu iznad galerije Vasko Lipovac) u 17:00 sati. Sudionici okruglog stola će raspravljati o temi: Kako na Split 3 gledamo danas - prednosti, mane i potencijali.

03.05.2018

SUDIONICI

Mr.sc.Gojko Berlengi, dipl.ing.arh.
- prostorni planer i urbanist

Diplomirao na  Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu (1983), magistrirao prostorno planiranje na PMF-u, Geografski odsjek (1999). Specijalizacija kroz Fulbright program u SAD (1994-95) na University of North Carolina, City and Regional Planning Department. U Hrvatskoj kao prostorni planer i urbanist izradio nekoliko desetaka prostornih, generalnih i urbanističkih planova u Dalmaciji, između ostaloga voditelj izrade GUP-a Splita (2001-2005). Međunarodno iskustvo kroz rad na projektima integralnog upravljanja i planiranja obalnim područjima u 9 zemalja, uglavnom na Mediteranu. Kao koordinator ili voditelj radio na nekoliko projekata Svjetske banke i UNEP-a te 7 godina za UNDP (projekt COAST). Kao prostorni planer sudjelovao u izradi više nacionalnih strateških dokumenata.

Mr.sc.Sanja Buble, dipl.ing.arh.
- viši stručni savjetnik konzervator u Konzervatorskom odjelu u Splitu

Diplomirala i magistrirala na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Uže područje interesa zaštita i očuvanje urbanih i ruralnih cjelina te krajolika s naglaskom na prostorno planiranje u zaštićenim cjelinama. Suradnica na Programu poticaja obnove raseljenih i zapuštenih sela Etno - eko SDŽ, suradnica na IPA programu jadranske međunarodne suradnje Adristorical Lands, istraživač - suradnik na projektu Ekomuzej Komiža. Angažirana na zaštiti, istraživanju te obnovi građevina iz različitih povijesnih razdoblja na prostoru Dalmatinske zagore i otoka Visa te u povijesnoj jezgri Splita. Sudionica međunarodnih skupova i radionica, koautorica niza konzervatorskih elaborata i podloga za prostorne planove te autorica stručnih i znanstvenih radova s temom istraživanja i očuvanja graditeljske baštine.

Doc. dr.sc. Ilka Čerpes, dipl.ing.arh.
- arhitektica i docentica urbanističkog planiranja na Fakultetu za arhitekturu u Ljubljani

Ilka Čerpes je autorica monografija Urbanističko planiranje i O urbanizmu. Bila je gostujuća nastavnica na École spéciale d’architecture u Parizu, TU Berlin, Strathclyde Glasgow, ZHAW Winterthur i TU Wien. Dobitnica je više nagrada na arhitektonskim natječajima. Bila je predsjednica Društva arhitekata Ljubljana, članica komisije za prestižnu nagradu za arhitekturu Jože Plečnik, članica Slovensko Evropske komisije i koautorica Arhitektonske politike Slovenije.

DARIO GABRIĆ
- arhitekt, predaje urbanizam na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu

DRAŽEN PEJKOVIĆ, dipl. ing. arh.
- viši savjetnik gradonačelnika - specijalist za prostorno planiranje i zaštitu okoliša

Dražen Pejković rođen je 14.02.1968., živi i radi u Splitu. Studirao je arhitekturu na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu, na kojem je diplomirao 1994. Bavi se urbanizmom i arhitekturom, a tijekom profesionalnog djelovanja radi u resoru urbanizma Grada Splita i IGH-u na vođenju projekata. Za gostujućeg nastavnika na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu  izabran je 2011. godine, a 2016. član je uredničkog tima za sveučilišnu skriptu istraživanja u urbanističkom planiranju, Pedagoška bilježnica Vol.2 (Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije). Višestruki je dobitnik nagrada na urbanističko-arhitektonskim natječajima (17), i sudionik je nekoliko skupnih i samostalnih arhitektonskih i umjetničkih izložbi. Predsjedavao je Društvom arhitekata Splita i Zajednicom udruženja inženjera Splita, te bio potpredsjednik Udruženja hrvatskih arhitekata. Uz aktivno sudjelovanje u nizu izdavačkih projekata, bio je angažiran u radu 17 ocjenjivačkih sudova u sklopu provedbe urbanističko-arhitektonskih natječaja u Splitu, Zagrebu i Zadru, a bio je i član nekoliko stručnih komisija s područja urbanizma i arhitekture Ministarstva kulture, Hrvatskog olimpijskog odbora i Grada Splita. Autor je nekoliko stručnih tekstova objavljenih u ČIP-u i Slobodnoj Dalmaciji. Glavni je projektant i koautor  Spaladium arene u Splitu (u suradnji s 3LHD iz Zagreba), te član tima koji je izradio Generalni urbanistički plan Splita 2005. godine.

BORIS ŠITUM, prof. likovne kulture
- umjetnik i stanovnik Splita 3

Boris Šitum rođen je 9. listopada 1966. godine u Cisti Provo. Od 1978. živi na splitskom Trsteniku. Nakon završene gimnazije upisuje studij Likovne kulture na Filozofskom fakultetu u Splitu. Diplomirao je 1993. godine. Radi kao likovni pedagog u nekoliko osnovnih škola. Član je HULU-a u Splitu i predsjednik Udruge za suvremenu umjetnost KVART. Njeguje kiparski izričaj, s naglaskom na intervencije u prostoru. Autor je niza javnih skulptura, prostornih instalacija i akcija. U slobodno vrijeme proučava društvene fenomene na relaciji Split - Koblenz - Cista Provo.

DRAGAN ŽUVELA, dipl. ing. arh.
- predsjednik Društva arhitekata Splita

Diplomirao na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu u Splitu 2009. godine.
Kao projektant, ovlašteni arhitekt i glavni projektant sudjelovao u preko 50 projekata građevina različitih namjena te u više od 15 realizacija.
Iz domene urbanizma izradio dva elaborata za Javnu ustanovu RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije.
Trenutno predsjednik DAS-a, član predsjedništva UHA-e, izmiritelj u centru za mirenje HKA i član područnog odbora Split, član Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije.
Uz profesionalno djelovanje, od 2011. godine aktivan u obliku organizacije i(li) mentorstva brojnih radionica, predavanja, tribina i projekata.

MODERATORICE

Jelena Borota, mag ing. arch.

- urbanistica

Diplomirala je Arhitekturu grada na Sveučilištu IUAV u Veneciji. Studirala je Urbanističko planiranje na Institutu za geografiju i urbanističko planiranje na Sveučilištu  Pariz IV- La Sorbonne. Kao prostorna planerka i urbanistica sudjelovala je u izradi nekoliko desetaka prostornih, generalnih i urbanističkih planova u Dalmaciji, i vodila izradu nekih od njih. Područje interesa uključuje planiranje mediteranskih gradova s naglaskom na javne prostore.

Doc. dr. sc. Višnja  Kukoč, dipl.ing.arh.

- arhitektica i docentica na Katedri za urbanizam Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu

Diplomirala je i doktorirala na Fakultetu za arhitekturu Sveučilišta u Ljubljani. Usavršavala se u privatnom birou u Barceloni, na Arhitektonskoj školi Danske likovne akademije u Kopenhagenu i na Odjelu građevinarstva, zgradarstva i zaštite okoliša - ICEA Sveučilišta u Padovi. Radila je na projektima društvenih i stambenih zgrada u biroima u Ljubljani i Splitu. Sudjelovala je na znanstvenoistraživačkom i istraživačkim projektima u Sloveniji i Hrvatskoj.  Objavila je članke u domaćim i stranim znanstvenim i stručnim časopisima, knjigama i dnevnim novinama, držala predavanja i učestvovala na međunarodnim izložbama.