X

Osnovano Radno tijelo za urbanizam Društva arhitekata Splita

Na sjednici predsjedništva Društva arhitekata Split, održanoj dana 24.9.2020. predsjedništvo je donijelo jednoglasnu odluku o osnivanju Radnog tijela za aktivnosti društva vezane uz urbanizam i prostorno planiranje.

09.11.2020

Na sjednici predsjedništva Društva arhitekata Split, održanoj dana 24.9.2020. predsjedništvo je donijelo jednoglasnu odluku o osnivanju Radnog tijela za aktivnosti društva vezane uz urbanizam i prostorno planiranje (skraćeno Radno tijelo za urbanizam,odnosno uDAS).  Članovi radnog tijela su urbanisti i arhitekti te sociolog: Gorana Barbarić, Jelena Borota (voditeljica), Mateo Gudić, Jere Kuzmanić i Janja Novaković. 

Cilj članova Radnog tijela za urbanizam je razvijanje svijesti stručne i opće javnosti o važnosti urbanizma, prostornog planiranja i održivosti izgrađenog okoliša te poticanje dijaloga između svih za prostor bitnih aktera o kulturi planiranja i zaštiti prostora. Smatramo da prostor od Trogira do Omiša na obali i Sinja u unutrašnjost potrebno sagledavati kao jedinstvenu cjelinu. Promocija tog stava jedan je od bitnih ciljeva radnog tijela. Tako je u zadnjim izmjenama Statuta djelovanje DAS-a je formalno prošireno na šire metropolitansko područje Splita.

Svim kolegama i drugim zainteresiranima upućujemo poziv da se uključe, kako bi  urbanizam ponovno postao bitna tema u Gradu Splitu i šire. 

Oslanjajući se na prethodne aktivnosti DAS-a, novoosnovani uDAS je već sudjelovao u radu Savjetodavnog radnog tijela za „Plan održive urbane mobilnosti Grada Splita do 2030. godine“, suorganizaciji turneje „U iščekivanju urbanizma“ u Makarskoj, Splitu i Šibeniku, praćenju aktivnosti vezanih uz inicijativu izmjena prostorno planske dokumentacije Grada Splita, kao i aktualnih izmjena Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije.