X

Pokrenut aDAS

U skladu s planom djelovanja za period 2020.-2022., DAS je pokrenuo projekt formiranja arhiva Društva arhitekata Splita pod imenom aDAS. Sa Državnim arhivom u Splitu (DAST) potpisano je pismo namjere i sklopljen ugovor o dugoročnoj suradnji na izradi i provedbi projekta aDAS.

20.10.2020

Projekt aDAS obuhvaća katalogizacijiu ustupljene i darovane projektne arhivske građe kao i njenu buduću digitalizaciju, s ciljem lakše dostupnosti zainteresiranom građanstvu, studentima, stručnjacima i istraživačima graditeljske baštine Dalmacije i Splita.

Cilj je stvaranje digitalne platforme koja bi sadržavala cjelokupnu arhivsku projektnu građu koju DAS ima namjeru prikupiti kroz donacije i ustupanja od strane institucionalnih i privatnih donatora. Sklapanjem ugovora o suradnji s DAST-om i preuzimanjem dijela arhivske građe Poduzeća za izgradnju Splita, započet je ovaj ambiciozan projekt koji se planira razvijati i u budućnosti. Građa koja je trenutno u postupku obrade je tek mali dio sveukupnog fundusa kojim raspolaže DAST, a koji se odnosi na period najplodnijeg poslijeratnog razvoja grada.

Povodom osnivanja arhiva DAS-a (aDAS) udruženje je odlučilo angažirati stručnu osobu koja će se baviti digitalizacijom i katalogizacijom arhivske građe, kao i daljnjim prikupljanjem iz javnih i privatnih izvora, a tu zahtjevnu ulogu preuzela je ujedno i članica DAS-a arhitektica Tea Truta s relevantnim iskustvom u radu s arhitektonskim arhivskim materijalom. Cilj aDAS-a je tijekom naredne dvije godine istražiti stanje i obraditi građu koju trenutno posjeduje, odnosno izraditi popis, katalogizaciju, digitalizaciju i geopozicioniranje te staviti u funkciju digitalnu web platformu s interaktivnom kartom svih objekata za koje bude pronađena arhivsko-projektna građa. S tim ciljem osmislit će se posebni program i sistem za prezentaciju digitaliziranog materijala.

Ovaj projekt DAS vidi kao idealnu priliku za popularizaciju prostornih pitanja, dijeljenja znanja širem građanstvu i akterima unutar struke, kao i mogućnost stručnog i proaktivnog djelovanja na aktualna prostorno planska pitanja razvoja grada i okolice.

Ovim putem koristimo priliku da pozovemo sve relevantne građevinske institucije, firme, projektne urede i pojedince koji posjeduju projektnu arhivsku građu ili slične povijesne materijale, a za koje smatraju da im više ne trebaju ili bi željeli da isti budu stručno obrađeni i arhivirani, da nam ih ustupe radi digitalizacije ili u trajno čuvanje, a sve radi očuvanja arhitektonsko-graditeljske i kulturne baštine.

Zainteresirani smo za sve projekte i medije na kojima se projekti nalaze od papirnatih, ozalid, paus matrica, digitalnih formata i svih drugih oblika projektne dokumentacije.

Bit ćemo izuzetno zahvalni svima koji nam se pridruže u realizaciji ovog kompleksnog projekta očuvanja graditeljskog nasljeđa, izgradnje Splita, Dalmacije, a i šire.

U svrhu prezentacije aDAS-a periodički ćemo objavljivati izvještaje o napretku i provedbi projekta na web stranicama DAS-a i prezentirati dio vrijedne građe koju smo dobili i stručno obradili.