X

Poziv na javnu raspravu

Dragi građani Splita 3, u ponedjeljak 15.01.2018. u 10 sati, u zgradi Banovine, dođite pokazati svoj stav o planiranoj gradnji crkve i pastoralnog centra na mjestu gdje je bilo predviđeno parkiralište i trg.

11.01.2018

Od donošenja DPU-a, na samo 400 m pješačke udaljenosti od predmetne lokacije izgrađen je Franjevački klerikat fra Ante Antića. Istodobno, u radijusu od 1 km nema nijedne tržnice niti je planirana. Nije realizirana niti jedna garaža ili parkiralište. Također, broj stambenih jedinica u neposrednoj blizini povećan je realizacijom višestambenih zgrada jugozapadno od predmetne lokacije.

Budući da je čestica u vlasništvu Grada, Grad ima šansu na ovoj lokaciji osigurati građanima / stanarima parkiralište, tržnicu, dječje igralište, zelenu površinu ili bilo koju drugu javnu funkciju sa sretnom okolnošću da NE POSTOJE neuređeni imovinsko - pravni odnosi, a postoji projektna dokumentacija koja se tek treba prilagoditi današnjim standardima. Može se reći kako bi ova realizacija, za naše prilike, mogla biti nevjerojatno brza.