X

POZIV NA SJEDNICU 18. IZBORNE SKUPŠTINE

23.03.2016

Društvo arhitekata Splita, temeljem članaka 26. i 27. svog Statuta, objavljuje

 

 

P O Z I V

 

NA SJEDNICU 18. IZBORNE SKUPŠTINE

koja će se održati u četvrtak, 07. travnja 2016. godine, s početkom u 1800 sati, u prostorijama Društva arhitekata Splita, Starčevićeva 24c, Split, s predloženim dnevnim redom kako slijedi:

 

 

DNEVNI RED:

 

1. Uvodni dio sjednice

  • otvaranje sjednice 18. izborne Skupštine DAS-a i utvrđivanje kvoruma
  • izbor zapisničara i jednog ovjerovitelja zapisnika
  • verifikacija Zapisnika sa sjednice 17. Skupštine DAS-a

2. Utvrđivanje Dnevnog reda sjednice

3. Izbor Radnog predsjedništva sjednice: predsjednika Radnog predsjedništva i dva člana

4. Izbor tri člana Izbornog povjerenstva

5. Podnošenje izvješća o radu Nadzornog odbora DAS-a i Suda časti DAS-a

6. Podnošenje financijskog izvješća i završnog računa DAS-a u prethodnom mandatu

7. Razmatranje i usvajanje podnesenih izvješća

8. Razrješnica dužnosti dosadašnjim članovima tijela DAS-a

9. Isticanje prijedloga kandidata za nove članove tijela DAS-a

  • Predsjednika DAS-a
  • članove Predsjedništva DAS-a
  • članove Nadzornog odbora DAS-a
  • članove Suda časti DAS-a

10. Glasovanje o istaknutim prijedlozima

11. Izvješće Izbornog povjerenstva o rezultatima glasovanja

12. Proglašenje odluke o izboru novih članova tijela DAS-a u narednom mandatu

13. Razno

 

 

Radni materijali za sjednicu Skupštine bit će objavljeni na oglasnoj ploči DAS-a i web stranici DAS-a, www.d-a-s.hr, najkasnije osam dana prije održavanja sjednice.

Verifikacija članova i preuzimanje glasačkih listića počinje u 1700 sati.

Pravo sudjelovanja u radu sjednice Skupštine te pravo odlučivanja, predlaganja i biranja na istoj imaju članovi koji su platili članarinu za 2016. godinu.

Članarinu, u iznosu od 200,00 kn za redovite članove te 50,00 kn za redovite članove - umirovljenike, se može uplatiti na žiro račun DAS-a: HR1823300031100112463, s pozivom na broj: vaš OIB.

za Predsjedništvo DAS-a

Predsjednica

Marijana Bronzović, dipl.ing.arh.