X

Poziv na sjednicu 19. redovite Skupštine

13.12.2016

Društvo arhitekata Splita, temeljem članaka 26. i 27. svog Statuta, objavljuje

P O Z I V

NA SJEDNICU 19. REDOVITE SKUPŠTINE

koja će se održati u srijedu 28.12. 2016. godine, s početkom u 18:00 sati, u prostorijama Društva arhitekata Splita, Starčevićeva 24c, Split, s predloženim dnevnim redom kako slijedi:

 

DNEVNI RED:

 

1. Uvodni dio sjednice

  • otvaranje sjednice 19. redovite Skupštine DAS-a i utvrđivanje kvoruma
  • izbor zapisničara i jednog ovjerovitelja zapisnika
  • verifikacija Zapisnika sa sjednice 18. izborne Skupštine DAS-a

2. Utvrđivanje Dnevnog reda sjednice

3. Podnošenje izvješća o radu Predsjednika i Predsjedništva DAS-a

4. Podnošenje izvješća o radu Nadzornog odbora DAS-a

5. Podnošenje izvješća o radu Suda časti DAS-a

6. Razmatranje i usvajanje podnesenih izvješća

7. Iznošenje Programa rada i Financijskog plana DAS-a za 2017.g.

8. Razmatranje i usvajanje Programa rada i Financijskog plana

9. Razno

 

 

Radni materijali za sjednicu Skupštine bit će objavljeni na oglasnoj ploči DAS-a i web stranici DAS-a, www.d-a-s.hr, najkasnije osam dana prije održavanja sjednice.

Pravo sudjelovanja u radu sjednice Skupštine te pravo odlučivanja na istoj imaju članovi koji su platili članarinu za 2016. godinu.

Članarinu, u iznosu od 200,00 kn za redovite članove te 50,00 kn za redovite članove - umirovljenike, se može uplatiti na žiro račun DAS-a: HR1823300031100112463, s pozivom na broj: vaš OIB.

Nakon Sjednice skupštine će biti organiziran prigodni domjenak u organizaciji DAS-a i Područnog odbora Split HKA.


Predsjednik
Dragan Žuvela, dipl.ing.arh.