X

Poziv na sjednicu 20. redovite skupštine

04.12.2017

Društvo arhitekata Splita, temeljem članaka 26. i 27. svog Statuta, objavljuje

P O Z I V


NA SJEDNICU 20. REDOVITE SKUPŠTINE

koja će se održati u utorak, 19.12. 2017. godine, s početkom u 18:00 sati, u prostorijama Društva arhitekata Splita, Starčevićeva 24c, Split, s predloženim dnevnim redom kako slijedi:

DNEVNI RED:

1. Uvodni dio sjednice
- otvaranje sjednice 20. redovite Skupštine DAS-a i utvrđivanje kvoruma
- izbor zapisničara i jednog ovjerovitelja zapisnika
- verifikacija Zapisnika sa sjednice 19. Skupštine DAS-a
2. Utvrđivanje Dnevnog reda sjednice
3. Podnošenje izvješća o radu Predsjednika i Predsjedništva DAS-a
4. Podnošenje financijskog izvješća za 2016. godinu
5. Podnošenje izvješća o radu Nadzornog odbora DAS-a
6. Podnošenje izvješća o radu Suda časti DAS-a
7. Razmatranje i usvajanje podnesenih izvješća
8. Iznošenje Programa rada i Financijskog plana DAS-a za 2018.g.
9. Razmatranje i usvajanje Programa rada i Financijskog plana
10. Razno

Radni materijali za sjednicu Skupštine bit će objavljeni na oglasnoj ploči DAS-a i web stranici DAS-a, www.d-a-s.hr, najkasnije osam dana prije održavanja sjednice.
Pravo sudjelovanja u radu sjednice Skupštine te pravo odlučivanja na istoj imaju članovi koji su platili članarinu za 2017. godinu.
Članarinu, u iznosu od 200,00 kn za redovite članove te 50,00 kn za redovite članove - umirovljenike, se može uplatiti na žiro račun DAS-a: HR1823300031100112463, s pozivom na broj: vaš OIB.
Nakon Sjednice skupštine će biti organiziran prigodni domjenak u organizaciji DAS-a.

Predsjednik
Dragan Žuvela, dipl.ing.arh.