X

POZIV NA SJEDNICU 21. IZBORNE SKUPŠTINE

Društvo arhitekata Splita, temeljem članaka 26. i 27. svog Statuta, objavljuje poziv na sjednicu 21. izborne skupštine.

09.05.2018

Sjednica će se održati u četvrtak, 24. svibnja 2018. godine, s početkom u 18.00 sati, u prostorijama Društva arhitekata Splita, Starčevićeva 24c, Split, s predloženim dnevnim redom kako slijedi:

DNEVNI RED:

1. Uvodni dio sjednice

- otvaranje sjednice 21. izborne Skupštine DAS-a i utvrđivanje kvoruma
- izbor zapisničara i jednog ovjerovitelja zapisnika
- verifikacija Zapisnika sa sjednice 20. Skupštine DAS-a

2. Utvrđivanje Dnevnog reda sjednice

3. Izbor Radnog predsjedništva sjednice: predsjednika Radnog predsjedništva i dva člana

4. Izbor tri člana Izbornog povjerenstva

5. Podnošenje izvješća o radu Nadzornog odbora DAS-a i Suda časti DAS-a

6. Podnošenje financijskog izvješća i završnog računa DAS-a u prethodnom mandatu

7. Razmatranje i usvajanje podnesenih izvješća

8. Razrješnica dužnosti dosadašnjim članovima tijela DAS-a

9. Isticanje prijedloga kandidata za nove članove tijela DAS-a

Predsjednika DAS-a
članove Predsjedništva DAS-a
članove Nadzornog odbora DAS-a
članove Suda časti DAS-a

10. Glasovanje o istaknutim prijedlozima

11. Izvješće Izbornog povjerenstva o rezultatima glasovanja

12. Proglašenje odluke o izboru novih članova tijela DAS-a u narednom mandatu

13. Razno

Radni materijali za sjednicu Skupštine bit će objavljeni na oglasnoj ploči DAS-a i web stranici DAS-a, www.d-a-s.hr, najkasnije osam dana prije održavanja sjednice.

Verifikacija članova i preuzimanje glasačkih listića počinje u 17.30 sati.

Pravo sudjelovanja u radu sjednice Skupštine te pravo odlučivanja, predlaganja i biranja na istoj imaju članovi koji su platili članarinu za 2018. godinu do 31.ožujka 2018. godine (temeljem članka 54. Statuta DAS-a)

za Predsjedništvo DAS-a

Predsjednik

Dragan Žuvela