X

POZIV NA SJEDNICU 22. REDOVITE SKUPŠTINE

28.11.2018

Društvo arhitekata Splita, temeljem članaka 26. i 27. svog Statuta, objavljuje

P O Z I V


NA SJEDNICU 22. REDOVITE SKUPŠTINE

koja će se održati u četvrtak, 13.12. 2018. godine, s početkom u 18:00 sati, u prostorijama Društva arhitekata Splita, Starčevićeva 24c, Split, s predloženim dnevnim redom kako slijedi:

DNEVNI RED:

1. Uvodni dio sjednice
- otvaranje sjednice 22. redovite Skupštine DAS-a i utvrđivanje kvoruma
- izbor zapisničara i jednog ovjerovitelja zapisnika
- verifikacija Zapisnika sa sjednice 21. Skupštine DAS-a
2. Utvrđivanje Dnevnog reda sjednice
3. Podnošenje izvješća o radu Predsjednika i Predsjedništva DAS-a
4. Podnošenje financijskog izvješća za 2017. godinu
5. Podnošenje izvješća o radu Nadzornog odbora DAS-a
6. Podnošenje izvješća o radu Suda časti DAS-a
7. Razmatranje i usvajanje podnesenih izvješća
8. Iznošenje Programa rada i Financijskog plana DAS-a za 2019.g.
9. Razmatranje i usvajanje Programa rada i Financijskog plana
10. Razno

Pravo sudjelovanja u radu sjednice Skupštine te pravo odlučivanja na istoj imaju članovi koji su platili članarinu za 2018. godinu.

Nakon Sjednice skupštine će biti organiziran prigodni domjenak u organizaciji DAS-a.

Predsjednik
Dragan Žuvela, dipl.ing.arh.