X

POZIV NA SJEDNICU 24. IZBORNE SKUPŠTINE

Društvo arhitekata Splita, temeljem članaka 26. i 27. svog Statuta, objavljuje poziv na sjednicu 24. izborne skupštine.

01.07.2020

Sjednica će se održati u četvrtak, 16. srpnja 2020. godine, s početkom u 19.00 sati, u prostorijama Društva arhitekata Splita, Starčevićeva 24c, Split, s predloženim dnevnim redom kako slijedi:

DNEVNI RED:

1.    Uvodni dio sjednice
         a.    otvaranje sjednice 24. izborne Skupštine DAS-a i utvrđivanje kvoruma
         b.    izbor zapisničara i jednog ovjerovitelja zapisnika
         c.    verifikacija Zapisnika sa sjednice 23. Skupštine DAS-a
2.    Utvrđivanje Dnevnog reda sjednice
3.    Izbor Radnog predsjedništva sjednice: predsjednika Radnog predsjedništva i dva člana
4.    Izbor tri člana Izbornog povjerenstva
5.    Podnošenje izvješća o radu Nadzornog odbora DAS-a i Suda časti DAS-a
6.    Podnošenje financijskog izvješća i završnog računa DAS-a u prethodnom mandatu
7.    Razmatranje i usvajanje podnesenih izvješća
8.    Razrješnica dužnosti dosadašnjim članovima tijela DAS-a
9.    Isticanje prijedloga kandidata za nove članove tijela DAS-a
         a.    Predsjednika DAS-a
         b.    članove Predsjedništva DAS-a
         c.    članove Nadzornog odbora DAS-a
         d.    članove Suda časti DAS-a
10.    Glasovanje o istaknutim prijedlozima
11.    Izvješće Izbornog povjerenstva o rezultatima glasovanja
12.    Proglašenje odluke o izboru novih članova tijela DAS-a u narednom mandatu
13.    Razno

Radni materijali za sjednicu Skupštine bit će objavljeni na oglasnoj ploči DAS-a i web stranici DAS-a, www.d-a-s.hr, najkasnije osam dana prije održavanja sjednice.
Verifikacija članova i preuzimanje glasačkih listića počinje u 18.30 sati.
Pravo sudjelovanja u radu sjednice Skupštine te pravo odlučivanja, predlaganja i biranja na istoj imaju članovi koji su platili članarinu za 2020. godinu.

za Predsjedništvo DAS-a

Predsjednik Dragan Žuvela