X

Poziv na sjednicu 25. redovite skupštine

Društvo arhitekata Splita, temeljem članaka 26. i 27. svog Statuta, poziva na sjednicu 25. redovite skupštine koja će se održati u ponedjeljak, 28.12. 2020. godine, s početkom u 18:00 sati, u prostorijama Društva arhitekata Splita.

14.12.2020

Društvo arhitekata Splita, temeljem članaka 26. i 27. svog Statuta, objavljuje

P O Z I V


NA SJEDNICU 25. REDOVITE SKUPŠTINE

koja će se održati u ponedjeljak, 28.12. 2020., s početkom u 18:00 sati, u prostorijama Društva arhitekata Splita, Starčevićeva 24c, Split, s predloženim dnevnim redom kako slijedi:

DNEVNI RED:

1. Uvodni dio sjednice
- otvaranje sjednice 25. redovite Skupštine DAS-a i utvrđivanje kvoruma
- izbor zapisničara i jednog ovjerovitelja zapisnika
- verifikacija Zapisnika sa sjednice 24. Skupštine DAS-a
2. Utvrđivanje Dnevnog reda sjednice
3. Podnošenje izvješća o radu Predsjednika i Predsjedništva DAS-a
4. Podnošenje financijskog izvješća za 2020. godinu
5. Podnošenje izvješća o radu Nadzornog odbora DAS-a
6. Podnošenje izvješća o radu Suda časti DAS-a
7. Razmatranje i usvajanje podnesenih izvješća
8. Iznošenje  Financijskog plana DAS-a za 2021.g.
9. Razmatranje i usvajanje  Financijskog plana
10. Razno


Pravo sudjelovanja u radu sjednice Skupštine te pravo odlučivanja na istoj imaju članovi koji su platili članarinu za 2020. godinu.

Predsjednica
Daša Gazde, dipl.ing.arh.