X

Predstavljanje kandidata za gradonačelnika Splita: Mihael Darko Burazin

18.05.2017

Nakon što smo tijekom protekla dva tjedna u Društvu arhitekata Splita ugostili najizglednije kandidate za gradonačelnika/cu Splita na opsežnim predstavljanjima, preostali kandidati dobili su priliku pismeno odgovoriti na pitanja DAS-a kako bismo dobili uvid u njihov stav prema predmetnoj problematici.

Pitanja ne pokrivaju sve goruće teme grada, ali stvaraju relevantnu projekciju stavova budućeg gradonačelnika/ce. Koncipirana su u tri osnovna dijela:
A) urbanizam - pitanja s glavnim osvrtom na urbanizam i prostor grada Splita
B) gradska uprava -pitanja o gradskoj upravi koja je u interakciji s prostorom i arhitektima
C) DAS - pitanja o samom društvu arhitekata i odnosu budućeg gradonačelnika/ce prema njemu

U nastavku pročitajte odgovore kandidata Mihaela Darka Burazina.

A. URBANIZAM

Mišljenja sam kako sam već rekao u sučeljavanju da GUP ne bi trebalo mijenjati svake godine (da bar izdrži mandat jednog izbornog ciklusa najmanje) iako je gospodin Opara rekao da je to nužno jer da je GUP frizura grada i da ga treba mijenjati svake godine jer kako znam ja i vi ta frizura košta puno više od 50 kn i podloga je za korupciju jer se sukobljavaju različiti interesi a i samo donošenje GUP-a iziskuje ogroman broj službenika grada koji bi puno pametnije mogli utrošiti svoje radno vrijeme. Uostalom s obzirom na nužna usklađivanja nije ga moguće i da se hoće donijeti svake godine pa bi sredstva koja grad troši u tu svrhu bilo bolje upotrijebiti za druge svrhe recimo povećat izdvajanja za Splitske Sportske klubove koji sada iznosi 7 % gradskog proračuna.
Po mom osobnom iskustvu problemi sa planovima počinju 2004 godine kada je uvedena obaveza izrade Županijskog prostornog plana sa kojima se planovi nižeg reda morali usklađivat. Koliko se možete prisjetit Općine i Gradovi su taman bile na korak od donošenja svojih planova za koje su potrošila znatna financijska sredstva . Od tada počinje „cirkus” kojem smo svi svjedoci gdje preko noći nešto što je bilo građevno dvadeset i više godina postaje negrađevno ili zelena površina a negrađevna područja koja vrijede po cca 3-5 eura preko noći zavisno o lokaciji „skaču” na 100 eura i više. Ovim putem upućujem i kritiku i Vašim kolegama koje sudjeluju u takvim rabotama iako oni samo odrađuju upute gradskih ,općinskih i Županijskih čelnika i moćnika.Mišljenja sam da su prostorni planovi Općina i gradova stupili na snagu kad su trebali a to je bila 2005 godina da bi sada bili bogatiji što se tiče direktnih investicija za nekoliko milijardi eura i ne bi se ni mi geodetskin uredi niti vi arhitekti i ostale naše kolege iz drugih struka koje sudjeluju u izradi projekta ponižavali radeći za smiješno male cijene kako bi preživjeli a i znatan dio koji je napustio zemlju bi sada bio tu.
Sve odredbe o zaštiti obalnog pojasa i ostale tražene promjene mogla je Županija preko svog ureda zatražiti od Općina i gradova da ih uvrste u svoje planove a bez crtanja vlastitog Županijskog plana koji je po mom mišljenju plod mita i korupcije te i sada onemogućava investitore jer traži od siromašnih Općina da se sa njim usklade iako su već odavno potrošile novac na izradu svojih planova.
Mislim da je ovo državni problem i da bi se ministar Kuščević upravo trebao uhvatit rješavanja tog problema.

B. GRADSKA UPRAVA

Glavni problem naših kolega u gradskoj upravi koji rade na poslovima urbanizma je što po mome iskustvu da zauzimaju obavezno stav kako prvenstveno da nešto odbiju umjesto da zauzmu stav kako da nešto pozitivno riješe u korist Investitora i stranke kad su tumačenja planova i zakona dvojaka i nisu u potpunosti jasna a takvih slučajeva ima dosta. Mislim da je to besmisleno jer potpunu odgovornost za projekt svojim pečatima i potpisima preuzimaju komorski Inženjeri. U tim slučajevima ima i ljubomore ali i neznanja jer iz straha da ne bi izdali krivu dozvolu traže dlaku u jajetu.U svim ovim slučajevima na gubitku su svi i država i lokalna uprava i grad i investitori i mi kojima plaćanje ovisi o izdavanju dozvole. Jedino je njima sasvim svejedno jer im se i odbijeni predmet računa kao riješen. Svjesni smo situacije da puno rade i da im plaće nisu baš velike ali neka se slobodno okušaju u privatnom sektoru ako imaju hrabrosti.

C. DAS

Nisam u potpunosti upoznat sa svim aktivnostima DAS-a da bih mogao o njemu iznijeti neko mišljenje ali samo postojanje takvog društva i mogućnost da se kao kolege družite i iznosite preko njega svoja razmišljanja i stavove je maksimalno pozitivna i može iznjedriti samo pozitivna rješenja kako za struku tako i za vaše kolege. Mislim da svi mi ili bar većina nas komorskih inženjera koji sudjeluju u izradi projekta imaju isti problem a on se zove relativno malo posla i niska cijena a to je upravo povezano sa količinom posla koja je dostupna na tržištu a sve je to direktno povezano sa problemom koji sam prije opisao a on se zove važeći DPU-ovi i važeći UPU-ovi koji su direktno povezani sa donošenjem planova od strane Općina i Gradova i njihovog usklađivanja sa Županijskim prostornim planom.
Mislim da sad za to ne možemo kriviti Općine i Gradove jer su one već potrošile znatna sredstva na donošenje planova a zbog manjka dozvola imaju smanjeni priliv od naplate komunalne naknade. Mislim da se problem mora riješavati direktno kod ministra pa eto vam prijedlog da upotrijebite vaš ugled i ugled vaših članova i vaše komore u lobiranju za riješavanje tog problema.
Slobodno ću vam se pridružit sa svojim kolegama ako bilo kakva akcija krene u tom smjeru iako mislim da je problem strašno težak i da treba jaka politička odluka s obzirom na igrače koji su direktno zagrizle u kolač prostornih planova. Mislim da bi taj problem ako se riješi a mislim da dijelite moje mišljenje bio značajniji od pozitvnog rješavanja problema Agrokora za ovu Državu a posebno za priobalne Županije u kojima su mnogi strani investitori kupili parcele za gradnju a što je sigurno mi komorski inženjeri ne bi imali ni problem sa količinom posla na tržištu a samim tim ni formiranju cijene koja je adekvatna našem znanju,ugledu i radu.