X

Preminuo arhitekt Danko Lendić

06.11.2019

IN MEMORIAM

DANKO LENDIĆ, dipl. ing. arh.
1941. - 2019.

Danko je rođen 02. listopada 1941. godine u Rašćanima Gornjim.
Osnovnu i srednju Građevinsku tehničku školu završio je u Osijeku, a na  Arhitektonskom fakultetu u Ljubljani diplomirao je u klasi prof. Ravnikara, 1968. godine.

Nakon diplome zapošljava u Splitu u poduzeću „Tehnogradnja”.

U to vrijeme u Splitu se intenzivno radi na realizaciji velikog urbanističkog zahvata „Split 3”, kojeg su planski osmislili slovenski arhitekti iz Urbanističkog instituta Slovenije, a
Danko ubrzo postaje član odabrane grupe arhitekata projektanata pojedinih kompleksa urbaniziranog neizgrađenog dijela grada „Splita 3”, koju osim njega još čine i splitski arhitekti Dinko Kovačić, Frane Gotovac, Mihajlo Zorić, Ante Svarčić i Ivo Radić.

Kasnih šezdesetih i ranih sedamdesetih godina prošlog stoljeća, postaje jedan od najuvaženijih arhitekata u Splitu, dokazavši se kao projektant ne samo na stambenim i poslovno stambenim kompleksima, već i na javnim i sakralnim objektima, sa višestruko osvajanim nagradama na javnim arhitektonskim natječajima, između kojih je i onaj za „Školu primjenjenih umjetnosti” u Splitu, na lokaciji u blizini Meštrovićeve galerije.

Danko konkurira i na natječajima za izradu skulptura,  tada popularnih tzv. „spomenika revolucije” te osvaja prvu nagradu za spomenik, koji je realiziran u Kaštel Kambelovcu.
Autor je i spomenika na groblju u Makarskoj.

Ranih osamdesetih godina osniva vlastiti projektantski ured te se bavi  projektiranjem objekata u vlasništvu građana, ali i dalje učestvuje na nizu natječaja za javne i poslovne građevine te sakralne objekte, među kojima su i realizirane crkve u Zadvarju, Medovu Docu i Planjanima kod Unešića.

 

 Posljednji ispraćaj održat će se u četvrtak, 07. studenog, u 14:00 sati sa gradskog groblja Sv. Križa u Makarskoj.