X

Priopćenje za javnost u pogledu medijskih napisa u vezi razvoja projekta Korešnice

09.07.2021

S obzirom na recentne istupe gradonačelnika u svezi razvoja projekta Korešnice, specifično na izjavu da „se nije razmišljalo o izgradnji nove škole“, dužni smo, kao provoditelji predmetnog natječaja i stručna udruga razjasniti neke činjenice javnosti i gradonačelniku:

  • Projekt stambenog naselja „Korešnica“ je zaista ambiciozan i zahtjevan projekt koji bi, da krene u realizaciju, vremenski obuhvatio više mandata. Dapače, projekt bi podrazumijevao kreiranje sasvim novih infrastrukturnih sustava, kompleksnu organizaciju i planiranje građenja i to ni u jednom trenu nije bilo upitno, dapače naglašeno je i javno, od strane tadašnjeg predsjednika DASa, na predstavljanju natječajnog rada koji je dobio prvu nagradu.

 

  • Predmetni urbanitstički natječaj je atipičan u pripremi jer su se mjesecima prije objave istog angažirali provoditelji (DAS) i članovi žirija oko dorađivanja programskog zadatka, u svrhu što kvalitetnijeg rješenja, te je problematika škole već tada bila naglašena i javno iskomunicirana prema službama Grada.

 

  • Službe grada su tu primjedbu apsolutno usvojile i predložile kao jednu od točaka hitnih izmjena prostorno planske dokumentacije, kroz odluke koje su napravljene u suradnji s DASom i predložene na zadnjoj sjednici Gradskog vijeća. Valjalo bi podsjetiti da je u Prijedlogu odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Splita, citiramo, u poglavlju „Razlozi za donošenje izmjena i dopuna Plana“, u članku 3. stavak 1. podstavak i), pisalo sljedeće:

 

i) preispitivanje (provjera i redefiniranje) i izmjena prostorno-planskih rješenja namjena i uvjeta gradnje za zahvate od javnog interesa (javna i društvena namjena) u Žrnovnici, sukladno prijedlozima Upravnog odjela za prostorno planiranje, uređenje i zaštitu okoliša raspravljenim na 39. Tematskoj sjednici Gradskog vijeća održanoj 4. studenog 2020. godine.

 

a u poglavlju „Sažeta ocjena stanja u obuhvatu Plana, u članku 5, stavak 9., je pisalo sljedeće:

 

(9) S obzirom na planiranje novog naselja u Korešnici potrebno je analizirati  postojeće kapacitete javnih  i društvenih namjena na području Žrnovnice, s naglaskom na osnovnu školu, ali i drugih javnih sadržaja koji će biti u funkciji poboljšanja postojećeg urbanog standarda (i u funkciji novog stambenog naselja u Korešnici).

 

 te da je tadašnja splitska oporba rušenjem kvoruma te odluke stavila „na led“. Te odluke su bile vrlo dostupne i sadašnjem gradonačelniku, jer su iste iskomunicirane i s njegovom političkom strankom.

 

Uzevši sve to u obzir, krajnje je neprimjereno i netočno tvrditi „da se o školi nije razmišljalo“ te isto koristiti kao jedan od argumenata zašto projekt ne bi trebao biti realiziran.

Dapače, vrlo je očito da je zadani projekt zahtjevan, da isti podrazumijeva značajna sredstva, stručnost i znanje za realizaciju te da je zbog toga, u zadanim uvjetima, Gradu Splitu vrlo teško sagledati kako ga realizirati.


To svakako razumijemo, ali ne prihvaćamo da se s poluinformacijama javnost navodi na drugačije zaključke.

 

 

U ime predsjedništva Društva arhitekata Splita

Daša Gazde, dia

Predsjednica