X

Rezultati Natječaja za izradu idejnih arhitektonsko-urbanističkih rješenja GARAŽA NA 9 LOKACIJA U SPLITU

Za javni, otvoreni, opći, anketni, u jednom stupnju, prvog stupnja složenosti, anonimni,

Natječaj za izradu idejnih arhitektonsko-urbanističkih rješenja

GARAŽA NA 9 LOKACIJA U SPLITU

Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 70-19/ST-AU/NJN,

Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja MN-1/19

Investitor i raspisivač natječaja SPLIT PARKING d.o.o., Ruđera Boškovića 28, 21 000 Split, OIB: 90551978160, tel: +(385) 21 470 110, www.splitparking.hr, e-mail: info@splitparking.hr; kojeg zastupa Marko Bartulić, direktor Split parkinga te

Provoditelj i organizator  natječaja DRUŠTVO ARHITEKATA SPLITA (DAS), Starčevićeva 24c, 21000 Split, OIB 88950229770, koje zastupa Predsjednik, Dragan Žuvela, dipl.ing.arh., tel. +(385) 99 6555 278, e-mail: tajnistvo@d-a-s.hr, web stranica: www.d-a-s.hr

objavljuju

REZULTATE NATJEČAJA

Na natječaj koji je trajao od 28. siječnja do 06. svibnja 2019. g. pristiglo je devet (9) radova, koji su svi ostvarili pravo sudjelovanja u postupku ocjenjivanja (čl.17, st.2. Pravilnika). Ocjenjivački sud u sastavu: Boris Popović dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja, predsjednik OS, Marko Bartulić, direktor Split parkinga, predstavnik raspisivača, Jure Granić, dipl.ing. cestovnog prometa, predstavnik raspisivača, Mirko Buvinić, dipl.ing.arh. predstavnik provoditelja, Ivan Jurić, dipl.ing.arh. predstavnik provoditelja, prof.dr.sc. Boris Trogrlić, dipl.ing.građ. (zamjenik člana OS-a) jednoglasno je, na sjednici održanoj 18. svibnja, donio slijedeće odluke:

1. nagrada

(u neto iznosu od 147.400,00 kn) dodjeljuje se radu pod oznakom „5″

Autori:

Grgur Butigan, mag.ing.arch.

Jakov Matas, mag.ing.arch.

Bernardica Grubišić, univ.bacc.ing.arch.

Katarina Kazić, univ.bacc.ing.arch.

 

 

2. nagrada

(u neto iznosu od 92.125,00 kn) dodjeljuje se radu pod oznakom „7″

Autori:

Prostorne taktike d.o.o.

Luka Cvitan, mag.ing.arch.

Antonia Vuletić, mag.ing.arch.

Kristina Gotvald, univ.bacc.ing.arch.

Ana Burić, mag.ing.arch.

suradnik za urbanizam Jere Kuzmanić, mag.ing.arch

 

 

3. nagrada

(u neto iznosu od 55.275,00 kn) dodjeljuje se radu pod oznakom „4″

Autori:

Danijel Cetina

Krešimir Crnković

Ivona Lerga

Bojana Marčićev

Iva Meštrović

Miroslav Posavec

 

 

4. nagrada

(u neto iznosu od 44.220,00 kn) dodjeljuje se radu pod oznakom „2″

Autori:

BIRO

Hrvoje Arbanas

Anita Elez

Saša Košuta

Mario Kralj

Dora Lončarić

 

 

5. nagrada

(u neto iznosu od 29.480,00 kn) dodjeljuje se radu pod oznakom „3″

Autori:

antika arhitektura

Irena Bakić

Sonja Halapir

 

[NAGRAĐENE RADOVE MOŽETE VIDJETI OVDJE]

Izrađivač natječajnog elaborata (elaborat s programom natječaja i natječajnim podlogama) je URED OVLAŠTENE ARHITEKTICE JOSIPA RUŽIĆ, Josipa Ružić. dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A3650, tel: 021 210 252, e-mail: arhitektura.ruzic@gmail.com.

Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu od pet (5) članova:

Predsjednik OS-a:  

Boris Popović dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja,

Članovi OS-a:   

Marko Bartulić, direktor Split parkinga, predstavnik raspisivača

Jure Granić, dipl.ing. cestovnog prom., predstavnik raspisivača

Mirko Buvinić, dipl.ing.arh. predstavnik provoditelja

Ivan Jurić, dipl.ing.arh. predstavnik provoditelja

Zamjenik člana OS-a:

prof.dr.sc. Boris Trogrlić, dipl.ing.građ.

Stručni savjetnik za prometno rješenje:

Jozo Šitum, dipl.ing.cestovnog prometa

Tehnička komisija:

Antonija Dominović dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja

Luka Petričević, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja

Tajnica natječaja:

Daša Gazde dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja

 

Cilj natječaja je bio pronalaženje najboljih arhitektonsko-urbanističkih rješenja između više različitih prijedloga garaža na 9 lokacija u Splitu. Natječaj je raspisan kao anketni radi utvrđivanja prostornih i oblikovnih osobitosti zgrada garaža te istraživanja mogućnosti uređenja područja koje je bio predmetom natječajnog zadatka. Program je obuhvaćao izgradnju novih ili nadogradnju postojećih garaža/javnih parkirališta na 9 različitih lokacija. Provođenje natječaja konačni je početak rješavanja problema parkiranja u gradu te uspostava visokokvalitetnog sustava rješavanja prometa u mirovanju kojima će upravljati komunalno poduzeće SPLIT PARKING d.o.o. Naime, problem parkiranja u Splitu je jedan od gorućih komunalnih problema nastao dugogodišnjim zapostavljanjem prometa u mirovanju.

Na predmetnim lokacijama nije propisana obveza provedbe urbanističko - arhitektonskog natječaja, već je provedba natječaja isključivo želja investitora s ciljem da se dobije najbolje cjelovito rješenje za sve lokacije.

Tvrtka Split parking d.o.o. kao investitor i budući upravitelj novih garaža želi da nove garaže budu jedinstvene, kreativno oblikovane, prepoznatljive, ekološki prihvatljive, inovativne te, naravno, da budu u skladu s važećim Generalnim urbanističkim planom Splita (GUP).

 

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud je valorizirao ovim redoslijedom:

- Kvalitetu prostorno-funkcionalnog rješenja garažnih građevina

- Arhitektonsko oblikovanje garažnih građevina

- Urbanističko-prostornu koncepciju

- Prometno rješenje

- Zadovoljenje zadanih higijensko-tehničkih i tehnoloških uvjeta

- Ekonomičnost i dugoročna održivost rješenja (energetski koncept)

- Hortikulturno uređenje unutar granica obuhvata

-Kvaliteta aplikacije rekreativnih sadržaja ili zelenih krovova na adekvatnim lokacijama

Natječaj je proveden prema Pravilniku o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN 85/14) čijih su se odredbi svi sudionici natječaja bili dužni pridržavati.

Za Ocjenjivački sud:

Daša Gazde, dipl.ing.arh.

tajnica natječaja