X

Aktivnosti

23.03.2016

POZIV NA SJEDNICU 18. IZBORNE SKUPŠTINE

Društvo arhitekata Splita, temeljem članaka 26. i 27. svog Statuta, objavljuje     P O Z I V   NA SJEDNICU 18. IZBORNE SKUPŠTINE koja će se održati u četvrtak, 07. travnja 2016. godine, s početkom u 1800 sati, u prostorijama Društva arhitekata Splita, Starčevićeva 24c, Split, s predloženim dnevnim redom kako slijedi:     DNEVNI RED:   1. Uvodni dio sjednice otvaranje sjednice 18. izborne Skupštine DAS-a i utvrđivanje kvoruma izbor zapisničara i jednog ovjerovitelja zapisnika verifikacija Zapisnika sa sjednice 17. Skupštine DAS-a 2. Utvrđivanje Dnevnog reda sjednice 3. Izbor Radnog predsjedništva sjednice: predsjednika Radnog predsjedništva i dva člana 4. Izbor tri člana Izbornog povjerenstva 5. Podnošenje izvješća o radu Nadzornog odbora DAS-a i Suda časti DAS-a 6. Podnošenje financijskog izvješća i završnog računa DAS-a u prethodnom