X

Objave

30.05.2016Obavijesti (DAS)

DokuMa Film Festival - izložba ‘Kako smo živjeli; danska arhitektura od 1945. do 1975.’

Gradska galerija Antun Gojak (Makarska) i Veleposlanstvo kraljevine Danske u Zagrebu u suradnji s Hrvatskom komorom arhitekata i Kulturstyrelsen (Danskom agencijom za kulturu) pozivaju vas na otvorenje izložbe ‘KAKO SMO ŽIVJELI Danska arhitektura između 1945. i 1975.’ koja će se održati u sklopu DokuMA Film Festivala u Makarskoj (1. lipnja- 5. lipnja 2016.). Otvaranje izložbe je 1. lipnja (srijeda) u 19 sati u Gradskoj galeriji Antun Gojak(Don Mihovila Pavlinovića 1, Makarska). Izložba ostaje otvorena do 10. lipnja.

23.03.2016Aktivnosti

POZIV NA SJEDNICU 18. IZBORNE SKUPŠTINE

Društvo arhitekata Splita, temeljem članaka 26. i 27. svog Statuta, objavljuje     P O Z I V   NA SJEDNICU 18. IZBORNE SKUPŠTINE koja će se održati u četvrtak, 07. travnja 2016. godine, s početkom u 1800 sati, u prostorijama Društva arhitekata Splita, Starčevićeva 24c, Split, s predloženim dnevnim redom kako slijedi:     DNEVNI RED:   1. Uvodni dio sjednice otvaranje sjednice 18. izborne Skupštine DAS-a i utvrđivanje kvoruma izbor zapisničara i jednog ovjerovitelja zapisnika verifikacija Zapisnika sa sjednice 17. Skupštine DAS-a 2. Utvrđivanje Dnevnog reda sjednice 3. Izbor Radnog predsjedništva sjednice: predsjednika Radnog predsjedništva i dva člana 4. Izbor tri člana Izbornog povjerenstva 5. Podnošenje izvješća o radu Nadzornog odbora DAS-a i Suda časti DAS-a 6. Podnošenje financijskog izvješća i završnog računa DAS-a u prethodnom

18.02.2015Natječaji

NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG URBANISTIČKO - ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA HOTELA 4* NA ČEST. ZEM. 9629 K.O. SPLIT

N A T J E Č A J ZA IZRADU IDEJNOG URBANISTIČKO - ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA HOTELA 4* NA ČEST. ZEM. 9629 K.O. SPLIT REGISTRACIJSKI BROJ NATJEČAJA: 9-15/ST-UA/N INVESTITOR I RASPISIVAČ VENEFICUS d.o.o., Šibenska 13, 21 000 Split, OIB 54688366525, kojeg zastupa direktorica, Suzana Musa, dipl.oec., tel. 091/1229969, e-mail: suzana.musa@vicus-plovidba.com, ORGANIZATOR I PROVODITELJ DRUŠTVO ARHITEKATA SPLITA (DAS), Starčevićeva 24c, 21 000 Split, OIB 88950229770, koje zastupa Predsjednica, Marijana Bronzović, dipl.ing.arh., tel. 098/208235, e-mail: info@d-a-s.hr, web stranica: www.d-a-s.hr. SVRHA I CILJ NATJEČAJA Dobivanje najboljeg idejnog urbanističko - arhitektonskog rješenja za izgradnju hotela 4* na čest. zem 9629 K.O. Split unutar gradskog predjela Bačvice u Splitu, koje će poslužiti kao podloga za dobivanje akata za izgradnju istog. JEZIK NA KOJEM SE PROVODI